ALUMIDHECOR

Fusteria d’alumini

Fabricació:
– Finestres
– Persianes
– Reixes
– Vidres
– Portes
– Mampares
– Reparacions

C/ Marina, 323 Tda. – 08025 Barcelona

93 450 85 36

625 310 773

alumidhecor@alumidhecor.es

www.alumidhecor.es