ARTE JAPONES

La floristeria

La floristeria més antiga del barri!

Gran especialitat en tota mena d’esdeveniments florals personalitzats.

Encarregui les seves flors per telèfon!

C/ Escorial, 139-143 – 08024 Barcelona

93 284 30 98