BARTOMEU VERGÉS FUSTER

FUSTERIA - BRICOLATGE - EBENISTERIA

  • Portes i Finestres a mida
  • Cuines
  • Armaris a mida
  • Treballs a domicili

C/ Joan de Peguera, 41 – 08026 Barcelona

93 436 48 09

651 358 352

bartomeu.ver@gmail.com