INSTAL·LACIONS BARCELONA

ESPAI PARQUET – CARME SERRA

Parquets i instal·lacions d’exterior

Parquets – Tarimes – Moquetes – Portes interior i blindades

Sala d’exposició
C/ Nàpols, 206 – 08013 Barcelona

660 58 20 20

info@installacionsbarcelona.com