NEW PRINT

Serveis d’impressió

– Impressió Offset
– Impressió digital
– Impressió de fotografies
– Fotocòpies
– Gran format
– Enquadernacions

C/ Diputació, 321 (Bruc) – 08009 Barcelona

93 487 27 55

Fax 93 487 64 94

info@new-print.com

www.new-print.com

www.newprint.cat

www.newprint.barcelona